Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 13
5 maja 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 30 kwietnia 1998 r.

 

11. Posiedzenie Senatu RP
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw - przyjęta bez poprawek
Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej
Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Uchwała Senatu w sprawie przywrócenia ciągłości prawnej II Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeczypospolitej Polskiej
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zadań stojących przed Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej
Wyrażenie przez Senat zgody na powołanie Ewy Kuleszy na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Oświadczenia

Posiedzenia Prezydium Senatu
24. posiedzenie
25. posiedzenie

Uchwały Prezydium Senatu

Z prac komisji senackich
16 kwietnia 1998 r.
22 kwietnia 1998 r.
28 kwietnia 1998 r.
29 kwietnia 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"