Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 10
20 marca 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 marca 1998 r.

 

Posiedzenia Prezydium Senatu RP

Z prac komisji senackich
4 marca 1998 r.
5 marca 1998 r.
6 marca 1998 r.
13 marca 1998 r.

Wymiana międzynarodowa

Komunikaty

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Uchwały Prezydium Senatu RP


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"