Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 6
20 stycznia 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 stycznia 1998 r.

 

Posiedzenia Prezydium Senatu RP
12. posiedzenie
13. posiedzenie

Z prac komisji senackich
7 stycznia 1998 r.
8 stycznia 1998 r.
9 stycznia 1998 r.
14 stycznia 1998 r.
15 stycznia 1998 r.

Komunikaty

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Uchwały Prezydium Senatu RP


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"