Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 2
20 listopada 1997 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 1997 r.

 

Drugie posiedzenie Senatu RP
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Senatu RP
Powołanie składów stałych komisji senackich
Wybór przewodniczących komisji senackich

Posiedzenia Prezydium Senatu RP
3. posiedzenie
4. posiedzenie

Z prac komisji senackich
6 listopada 1997 r.
7 listopada 1997 r.
Wymiana międzynarodowa

Komunikaty
Uchwały Prezydium Senatu RP


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"