Constitutional Committee of the National Assembly

of the Senate of the 3rd term


 • Piotr Ł. J. Andrzejewski
 • Adam Daraż
 • Kazimierz Działocha (from 26.10.1995)
 • Alicja Grześkowiak
 • Paweł Jankiewicz
 • Zdzisław Kieszkowski (from 20.09.1995)
 • Krzysztof Kozłowski
 • Grzegorz Kurczuk (from 12.05.1995)
 • Jerzy Madej
 • Jan Mulak (until 26.10.1995)
 • Jan Orzechowski (until 20.09.1995)
 • Stefan Pastuszka - zastępca przewodniczącego (from 9.11.1993)
 • Henryk Rot (until 12.05.1995)