Rozmiar: 14956 bajtów

Zbigniew Romaszewski
Zmarł 13.02.2014 r.

Senator z województwa warszawskiego

Kandydat Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność""

Senator I i II kadencji Senatu RPCzłonek:
Komisji Gospodarki Narodowej (do 20.06.97 r.)
[o komisji]
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim
[o komisji]

Biogram