Rozmiar: 16325 bajtów

Piotr Paweł Stępień

Senator z województwa tarnobrzeskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa LudowegoCzłonek:
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
[o komisji]

Biogram