Rozmiar: 11181 bajtów

Henryk Rot
Zmarł 8.07.1995 r.

Mandat wygasł 13.07.95 r.

Senator z województwa wrocławskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy DemokratycznejPrzewodniczący Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych (od 28.10.93 r. do 13.07.95 r.)
[o komisji]
Członek:
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich (do 13.07.95 r.)
[o komisji]
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (do 12.05.95 r.)
[o komisji]

Biogram