Rozmiar: 15360 bajtów

Jan Orzechowski
Zmarł 17.10.1998 r.

Senator województwa siedleckiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego


Zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]
Członek:
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (do 20.09.95 r.)
[o komisji]
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
[o komisji]

Biogram