Rozmiar: 12052 bajtów

Roman Karaś

Senator z województwa krośnieńskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego


Zastępca przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności [o komisji]
Członek:
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]

Biogram