Rozmiar: 17885 bajtów

Stefan Stanisław Jurczak

Zmarł 2 czerwca 2012 r.

Senator z województwa krakowskiego

Kandydat Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"

Senator II kadencji Senatu RP
Wicemarszałek Senatu RP III kadencjiCzłonek:
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]

Biogram