Rozmiar: 15757 bajtów

Eugeniusz Grzeszczak

Senator z województwa konińskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Senator II kadencji Senatu RPCzłonek:
Komisji Gospodarki Narodowe (od 14.02.97 r.)
[o komisji]
Komisji Rolnictwa
[o komisji]

Biogram