Rozmiar: 17735 bajtów

August Chełkowski
Zmarł 31.10.1999 r.

Senator z województwa katowickiego

Kandydat Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność""

Senator I i II kadencji Senatu RP
Marszałek Senatu RP II kadencji


Członek:
Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[o komisji]
Podkomisji do spraw Integracji Europejskiej
[o komisji]

Biogram