Rozmiar: 15169 bajtów

Mieczysław Biliński

zmarł 16 października 2014 r.

Senator z województwa przemyskiego

Kandydat Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność""


Członek:
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]

Biogram