Rozmiar: 18123 bajtów

Tomasz Adamczuk
Zmar³ 21.12.1993 r.

Mandat wygas³ 03.02.1994 r.

Senator z województwa che³mskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego


Biogram