Rozmiar: 12574 bajtów

Marcin Paweł Tyrna

Senator z województwa bielskiego

Kandydat Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność""Członek:
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
[o komisji]
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
[o komisji]

Biogram