Rozmiar: 18027 bajtów

Romuald Jankowski
Zmar³ 12.02.1994 r.

Mandat wygas³ 10.03.94 r.

Senator z województwa elbl¹skiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego


Biogram