Komisje Senatu RP II Kadencji
 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
 • Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Konstytucyjna
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Praw Człowieka i Praworządności
 • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rolnictwa
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania
  Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego
  ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi
  i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską
 • Komisja Nadzwyczajna do Spraw Górnictwa
 • Komisja Nadzwyczajna do Spraw Integracji Europejskiej
 • Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Przynależność Senatorów do komisji