Stefan Stanisław Jurczak

Zmarł 2 czerwca 2012 r.

Senator z województwa krakowskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
NSZZ "Solidarność"


Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa [o komisji]
Członek:
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego [o komisji]

Biogram