Eugeniusz Wilkowski

Senator z województwa chełmskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
NSZZ "Solidarność"

Senator I kadencji Senatu RP


Członek:
Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej
 [o komisji]
Komisji Rolnictwa  [o komisji]

Biogram