Józef Kazimierz Kuczyński

Zmar³ 17.06.2005 roku

Senator z województwa elbl±skiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej


Cz³onek:
Komisji Rolnictwa
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic± [o komisji]
Komisji Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu [o komisji]

Biogram