Andrzej Czapski

Senator z województwa bialskopodlaskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Kongresu Liberalno-Demokratycznego

Senator I kadencji Senatu RP
Wicemarszałek Senatu RP II Kadencji


Członek:
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
[o komisji]
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
[o komisji]

Biogram