Sprawozdanie stenograficzne z 36. posiedzenia Senatu RP II kadencji
w dniach 18 i 19 marca 1993 r.

Uwaga pliki w formacie pdf

Strona tytułowa

wielkość pliku: 14 319 B

Sprawozdanie stenograficzne z pierwszego dnia posiedzenia

wielkość pliku: 793 032 B

Sprawozdanie stenograficzne z drugiego dnia posiedzenia

wielkość pliku: 687 848 B

Wypowiedź złożona na piśmie

wielkość pliku: 69 411

Głosowania

wielkość pliku: 387 064 B

Uchwały

wielkość pliku: 2,6 MB

Spis treści

wielkość pliku: 34 459 B