Sprawozdanie stenograficzne z 32. posiedzenia Senatu RP II kadencji
w dniach 28, 29 i 30 stycznia 1993 r.

Uwaga pliki w formacie pdf

Strona tytułowa

wielkość pliku: 64 703 B

Sprawozdanie stenograficzne z pierwszego dnia posiedzenia

wielkość pliku: 556 776 B

Sprawozdanie stenograficzne z drugiego dnia posiedzenia

wielkość pliku: 810 579 B

Sprawozdanie stenograficzne z trzeciego dnia posiedzenia

wielkość pliku 592 305 B

Głosowania

wielkość pliku: 203 674 B

Uchwały

wielkość pliku: 636 859 B

Spis treści

wielkość pliku: 48 932 B