Sprawozdanie stenograficzne z 30. posiedzenia Senatu RP II kadencji
w dniu 22 grudnia 1992 r.

Uwaga pliki w formacie pdf

Strona tytułowa

wielkość pliku: 12 632 B

Sprawozdanie stenograficzne z pierwszego dnia posiedzenia

wielkość pliku: 501 314 B

Głosowania

wielkość pliku: 54 892 B

Uchwały

wielkość pliku: 127 587 B

Spis treści

wielkość pliku: 18 469 B