Jan Anzelm Marian Jesionek

Senator z województwa katowickiego

Kandydat Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego
Konfederacji Polski Niepodległej


Członek:
Komisji Obrony Narodowej
[o komisji]
Komisja Nadzwyczajna do Spraw Górnictwa [o komisji]

Biogram