Rozmiar: 8631 bajtów

Edmund J. Osmańczyk
Zmarł 4.10.1989 r.
Senator z województwa opolskiego
Kandydat Komitetu Obywatelskiego
"Solidarność"

Biogram ("Nasi w Sejmie i Senacie", Oficyna Wydawnicza Volumen, 1990r.)