Grzegorz Białkowski
Zmarł 29.06.1989 r., nie złożył ślubowania
Senator z województwa piotrkowskiego
Kandydat Komitetu Obywatelskiego
"Solidarność"


Biogram ("Nasi w Sejmie i Senacie", Oficyna Wydawnicza Volumen, 1990r.)