Komisja Ustawodawstwa Gospodarczego

Senatu RP I Kadencji

(8.12.1989 r. - 27.04.1990 r.)