Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej

Senatu RP I Kadencji

22.07.1989 r. - 25.10.1991 r.


Skład Komisji w dniu 25.10.1991 r.