Archiwum

Lista druków

Senat RP I kadencji
1          89.07.04   Projekt uchwały o powołaniu organów Senatu

2          89.07.04   Wniosek w sprawie uchwały o powołaniu sekretarzy Senatu

3          89.07.04   Wniosek w sprawie uchwały o powołaniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia Sprawozdania państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu PRL

4          89.07.05   Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o złożonym Senatowi sprawozdaniu Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu PRL

5          89.07.20   Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 oraz o zmianie niektórych ustaw

6          89.07.28   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie powołania komisji senackich

7          89.07.28   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie organów Senatu

8          89.07.28   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie wyborów uzupełniających w województwie piotrkowskim

9          89.08.11   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie zmian w ustawie budżetowej na 1989 r.

10        89.08.16   Projekt ustawy o niektórych warunkach gospodarki budżetowej państwa w sierpniu i wrześniu 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na 1989 r. z dnia 16 sierpnia 1989 r.

11        89.08.18   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie zmian w ustawie budżetowej na 1989 r. - Projekt uchwały

12        89.08.23   Ustawa o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r. z dnia 23 sierpnia 1989 r.

13        89.08.30   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie ustawy o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r. - Projekt uchwały

14        89.09.20   Projekt ustawy o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w październiku 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i niektórych innych ustaw przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów z dnia 18 września 1989 r.

15        89.09.26   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rządowego Projektu ustawy o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w październiku 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i niektórych innych ustaw

16        89.09.26   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej i Komisji Samorządu Terytorialnego w sprawie zmian w składzie osobowym organów Senatu

17        89.09.29   Ustawa o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w październiku 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i niektórych innych ustaw z dnia 29 września 1989 r.

18        89.09.30   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w październiku 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i niektórych innych ustaw

19        89.10.14   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie stwierdzenia ważności wyboru senatora Piotra Andrzejewskiego w wyborach uzupełniających - Projekt uchwały.

20        89.10.14   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich i Komisji Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji senackich - Projekt uchwały

21        89.10.16   Ustawa o zmianie ustawy o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r. z dnia 16 października 1989 r.

22        89.10.17   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych

23        89.10.17   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatorskiego

24        89.10.18   Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16 października 1989 r.

25        89.10.26   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie rządowego Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989

26        89.10.24   Autopoprawka rządu do Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989

27        89.10.31   Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i ustawy - Prawo bankowe oraz o uregulowaniu innych spraw związanych z gospodarką finansową państwa z dnia 30 października 1989 r.

28        89.11.02   Projekt rządowy uchwały Sejmu PRL w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na 1989 r., przyjęty przez Radę Ministrów dnia 23 października 1989 r.

29        89.11.03   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i ustawy-Prawo bankowe oraz o uregulowaniu innych spraw związanych z gospodarką finansową państwa-projekt uchwały Senatu

30        89.11.17   Ustawa o szczegółowych zasadach planowania społeczno-gospodarczego w 1990 r. o zmianie niektórych ustaw z dnia 16 listopada 1989 r.

31        89.11.17   Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Socjalnym Wsi z dnia 16 listopada 1989 r.

32        89.11.17   Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy z dnia 16 listopada 1989 r.

33        89.11.17   Ustawa o amnestii z dnia 16 listopada 1989 r.

34        89.11.23   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu w woj. opolskim - Projekt uchwały

35        89.11.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący uchwały o stanowisku Senatu w sprawie rządowego Projektu uchwały Sejmu PRL w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1989

36        89.11.23   Wniosek Przewodniczącego Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały w sprawie ustawy o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego w 1989 roku oraz o zmianach niektórych ustaw

37        89.11.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Socjalnym Wsi - Projekt uchwały

38        89.11.23   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy - Projekt uchwały

39        89.11.23   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie ustawy o amnestii - Projekt uchwały

40        89.11.23   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący uchwały o stanowisku Senatu w sprawie rządowego Projektu uchwały Sejmu PRL w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1989

41        89.11.27   Ustawa o zmianie Kodeksu karnego z dnia 23 listopada 1989 r.

42        89.11.27   Ustawa o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 23 listopada 1989 r.

43        89.11.27   Ustawa o rozwiązaniu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej z dnia 23 listopada 1989 r.

44        89.11.27   Ustawa zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej z dnia 23 listopada 1989 r.

45        89.11.27   Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich z dnia 23 listopada 1989 r.

46        89.11.30   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych o rozwiązaniu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - Projekt uchwały

47        89.11.30   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności i Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie ustawy z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniającej ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej

48        89.11.30   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich

49        89.11.30   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie uregulowania uprawnień byłych żołnierzy formacji niepodległościowych oraz ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego

50        89.11.30   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji senackich

51        89.11.30   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący ustawy o zmianieustawy o Funduszu Socjalnym Wsi

52        89.12.01   Ustawa o Funduszu Daru Narodowego z dnia 30 listopada 1989 r.

53        89.12.01   Ustawa o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 grudnia 1989 r.

54        89.12.01   Ustawa o utworzeniu urzędu Ministra Łączności z dnia 1 grudnia 1989 r.

55        89.12.01   Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 grudnia 1989 r.

56        89.12.01   UchwałaSejmu w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na 1989 rok z dnia 1 grudnia 1989 r.

57        89.12.01   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący Projektu uchwały o stanowisku Senatu w sprawie uchwały Sejmu w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki w 1989 r. - Projekt uchwały

58        89.12.01   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący Projektu uchwały Senatu PRL w sprawie stanu i kierunku zmian systemu edukacji narodowej - Projekt uchwały

59        89.12.07   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatuw sprawie ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - Projekt uchwały

60        89.12.07   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatuw sprawie ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Łączności - Projekt uchwały

61        89.12.07   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatuw sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - Projekt uchwały

62        89.12.07   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie Kodeksu karnego - Projekt uchwały

63        89.12.07   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego - Projekt uchwały

64        89.12.07   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatuw sprawie ustawy o Funduszu Daru Narodowego - Projekt uchwały

65        89.12.07   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu w sprawie powołaniaKomisji Konstytucyjnej - Projekt uchwały

66        89.12.07   Projekt rządowy uchwały Sejmu PRL w sprawie zmian w narodowym planiespołeczno-gospodarczym na lata 1986-1990, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 29 listopada 1989 r.

67        89.12.07   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący uchwały Senatu w sprawie Projektu uchwały Sejmu w sprawie zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990 - Projekt uchwały

68        89.12.07   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący zmiany uchwały w sprawie powołaniastałych komisji senackich

69        89.12.08   Ustawa o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi Projektu ustawybudżetowej na rok 1990 z dnia 7 grudnia 1989 r.

70        89.12.08   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi Projektu ustawy budżetowej na rok 1990 - Projekt uchwały

71        89.12.13   Projekt rządowy uchwały Sejmu PRL w sprawie planu Centralnego FunduszuRozwoju Nauki i Techniki na 1990 r., przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 1989 r.

72        89.12.13   Projekt rządowy uchwały Sejmu PRL w sprawie planu Centralnego FunduszuRozwoju Kultury na 1990 r., przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 1989 r.

73        89.12.14   Założeniapolityki społeczno-gospodarczej na 1990 rok, przyjęte przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 1989 r.

74        89.12.14   Projekt rządowy uchwały Sejmu PRL w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1990 rok, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 1989 r.

75        89.12.14   Projekt rządowy uchwały Sejmu PRL w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1990 rok, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 1989 r.

76        89.12.14   Projekt rządowy uchwały Sejmu PRL w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1990 r., przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 1989 r.

77        89.12.14   Projekt rządowy ustawy budżetowej na rok 1990 w raz z materiałem informacyjnym, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 1990 r.

78        89.12.22   Ustawa o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1989 r.

79        89.12.22   UchwałaSejmu o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 20 grudnia 1989 r.

80        89.12.22   Ustawa o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zdnia 20 grudnia 1989 r.

81        89.12.22   Ustawa o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie z dnia 20 grudnia 1989 r.

82        89.12.22   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

83        89.12.28   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych w sprawie ustawy o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych, Prawo o notariacie

84        89.12.28   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

85        89.12.28   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

86        89.12.28   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wypłat wynagrodzeń - Projekt uchwały

87        89.12.28   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych - Projekt uchwały

88        89.12.28   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o uporządkowaniu stosunków kredytowych - Projekt uchwały

89        89.12.28   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o zmianie ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim - Projekt uchwały

90        89.12.29   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie tzw. małej prywatyzacji projekt uchwały

91        89.12.29   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie spółek prawa handlowegoz udziałem przedsiębiorstw państwowych, instytucji i urzędów, bądź osób zajmujących kierownicze stanowiska w tych jednostkach - Projekt uchwały

92        89.12.29   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności i Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - Projekt uchwały

93        89.12.28   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i zmianie niektórych ustaw - Projekt uchwały

94        89.12.29   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie Projektu ustawy o zmianach w organizacji działalności spółdzielczości - Projekt uchwały

95        89.12.29   Zmiany dokonane przez sejmową Komisję Nadzwyczajną w kilku ustawach,uchwalone na plenarnym posiedzeniu Sejmu dnia 29 grudnia 1989 r.

96        89.12.29   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o zatrudnieniu - Projekt uchwały

97        89.12.29   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych - Projekt uchwały

98        89.12.29   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy Prawo celne - Projekt uchwały

99        89.12.29   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania - Projekt uchwały

100      89.12.29   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo dewizowe - Projekt uchwały

101      89.12.29   Ustawa o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1989 r.

102      89.12.30   Wniosek Komisji Konstytucyjnej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji PRL- Projekt uchwały

103      89.12.30   Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach postów na Sejm PRL z dnia 27 grudnia 1989 r.

103A   89.12.30   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach postów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

104      90.01.09   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej wsprawie rządowego Projektu uchwały Sejmu PRL w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1990 rok - Projekt uchwały

105      90.01.09   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej o stanowisku Senatu w sprawie uchwały Sejmu PRL -w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1990 - Projekt uchwały

106      90.01.10   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1990 rok - Projekt uchwały

107      90.01.10   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rządowego Projektu ustawybudżetowej na rok 1990 - Projekt uchwały

108      90.01.11   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - Projekt uchwały

109      90.01.10   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1990 r. - Projekt uchwały

110      90.01.10   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rządowego Projektu uchwały Sejmu "Założenia polityki pieniężno-kredytowej w 1990 r." oraz Planu Kredytowego w 1990 r. (wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rządowego Projektu uchwały Sejmu w sprawie polityki pieniężnej)

111      90.01.11   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej wsprawie rządowego Projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1990 rok - Projekt uchwały

112      90.01.10   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie przedłożonego przez rządbilansu płatniczego państwa na 1990 rok - Projekt uchwały

113      90.01.12   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rządowego Projektu założeńpolityki rolnej na 1990 rok - Projekt uchwały

114      90.01.18   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący uchwały Senatu RP wsprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o samorządzie terytorialnym - Projekt uchwały

115      90.01.18   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący uchwały Senatu RP wsprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ordynacji wyborczej do organów gmin - Projekt uchwały

116      90.01.18   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały SenatuRP w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o pracownikach komunalnych - Projekt uchwały

117      90.01.18   Wniosek Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący uchwały Senatu RP w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy ozmianach w Konstytucji RP - Projekt uchwały

118      90.01.22   Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalnościspółdzielczości

119      90.01.22   Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

120      90.01.22   Ustawa z dnia 19 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

121      90.01.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - Projekt uchwały

122      90.01.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy-Prawo spółdzielcze - Projekt uchwały

123      90.01.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości - Projekt uchwały

124      90.01.26   Wniosek OKP w sprawie wykonania przepisów ustawy o zmianach w organizacjii działalności spółdzielczości

126      90.01.30   Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i zmianie niektórych ustaw z dnia 26 stycznia 1990 r.

127      90.02.12   Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzinz dnia 9 lutego 1990 r.

128      90.02.12   Ustawa o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie RP z dnia 9 lutego 1990r.

129      90.02.15   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora - Projekt uchwały

130      90.02.15   Wniosek Prezydium Senatu RP zmieniający uchwałę w sprawie powołaniastałych komisji senackich - Projekt uchwały

131      90.02.15   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin - Projekt uchwały

132      90.02.15   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i zmianie niektórych ustaw - Projekt uchwały

133      90.02.15   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie RP - Projekt uchwały

135      90.02.28   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie stwierdzenia ważności wyboru senator Elżbiety Simonides w wyborach uzupełniających - Projekt uchwały

136      90.02.28   Ustawa budżetowa na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r.

137      90.02.26   Uchwaław sprawie bilansu płatniczego państwa na 1990 r. z dnia 23 lutego 1990 r.

138      90.02.26   Uchwała w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków na rok 1990 zdnia 23 lutego 1990 r.

139      90.02.26   Uchwała w sprawie założeń polityki pieniężnej n a 1990 r. z dnia 23 lutego 1990r.

140      90.02.26   Uchwaław sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na rok 1990z dnia 23 lutego 1990 r.

141      90.02.26   Uchwaław sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki narok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r.

142      90.02.27   Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z dnia 24 lutego 1990r.

143      90.02.26   Ustawa o ochronie mienia ogólnonarodowego w procesie przekształceń formwłasności z dnia 23 lutego 1990 r.

144      90.02.26   Ustawa o zmianie ustawy o działalności gospodarczej z dnia 24 lutego 1990 r.

145      90.02.26   Ustawa o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP - Prawo upadłościowe z dnia 23 lutego 1990 r.

146      90.02.26   Ustawa o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP - Kodeks handlowy z dnia 24 lutego 1990 r.

147      90.02.26   Ustawa o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego z dnia 24 lutego 1990 r.

148      90.02.26   Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 24 lutego 1990 r.

149      90.02.27   Ustawa o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw z dnia 23 lutego 1990 r.

150      90.02.27   Ustawa o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 23 lutego 1990 r.

151      90.02.17   Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwiewyższym z dnia 23 lutego 1990 r.

152      90.02.27   Ustawa o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznegorolników indywidualnych i ich rodzin w 1990 r. z dnia 24 lutego 1990 r.

153      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie uchwały Sejmu RP w sprawie polityki pieniężnej na 1990 r. - Projekt uchwały

154      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1990 rok - Projekt uchwały

155      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie uchwały Sejmu RP w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1990 rok - Projekt uchwały

156      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie uchwały Sejmu RP w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na rok 1990 - Projekt uchwały

157      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie uchwały Sejmu RP w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na 1990 rok - Projekt uchwały

158      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy budżetowej na rok 1990 - Projekt uchwały

159      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych - Projekt uchwały

160      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP - Kodeks handlowy - projekt uchwały

161      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności gospodarczej - Projekt uchwały

161A   90.03.15   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych (wraz z wnioskiem mniejszości) w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności gospodarczej - Projekt uchwały

162      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie mienia ogólnonarodowego w procesie przekształceń form własności - Projekt uchwały

163      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP - Prawo upadłościowe - Projekt uchwały

164      90.02.28   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego - Projekt uchwały

165      90.02.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o przeciwdziałaniupraktykom monopolistycznym - Projekt uchwały

166      90.02.28   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw - Projekt uchwały

167      90.02.28   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego - Projekt uchwały

168      90.02.28   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym

169      90.02.28   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin

170      90.02.28   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący zmian w składzie osobowym komisjisenackich

171      90.03.13   Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.

172      90.03.13   Ustawa o zmianie Konstytucji RP z dnia 8 marca 1990 r.

173      90.03.13   Ustawa - Ordynacja wyborcza do organów gminy z dnia 8 marca 1990 r.

174      90.03.13   Ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich z dnia 9 marca 1990 r.

175      90.03.16   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący uchwały Senatu w sprawie protestów wyborczych

176      90.03.15   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący uchwały wsprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu

177      90.03.16   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie ustawy o zmianieustawy o izbach lekarskich

178      90.03.16   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego w sprawie ustawy o samorządzieterytorialnym

179      90.03.16   Wniosek Komisji Konstytucyjnej w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji RP

180      90.03.16   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego w sprawie ustawy - Ordynacjawyborcza do organów gminy

181      90.03.26   Ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" z dnia 22 marca 1990 r.

182      90.03.26   Ustawa o terenowych organach rządowej administracji ogólnej z dnia 22 marca 1990 r.

183      90.03.26   Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r.

184      90.03.26   Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 23 marca 1990 r.

185      90.03.26   Ustawa o zmianie ustaw -o Prokuraturze RP, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 23 marca 1990 r.

186      90.03.26   Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lokalowe z dnia 23 marca 1990 r.

187      90.03.26   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący uchwały Senatu w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu - Projekt uchwały

188      90.03.28   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały o zmianach w składzie osobowym komisji senackich - Projekt uchwały

189      90.03.28   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu RP w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych - Projekt ustawy

190      90.03.28   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu RP w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o naprawianiu szkód wynikłych wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Projekt ustawy

191      90.03.30   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej wsprawie ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książ-ka-Ruch" - Projekt uchwały

192      90.03.29   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej - Projekt uchwały

193      90.03.29   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych

194      90.03.29   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Projekt uchwały

195      90.03.29   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie ustawy o zmianieustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Sądzie Najwyższym - Projekt uchwały

196      90.03.29   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lokalowe - Projekt uchwały

196A   90.03.30   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stanowiska Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo lokalowe

197      90.03.28   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie osobowym Prezydium Senatu

198      90.04.10   Ustawa o przywróceniu Święta Narodowego 3 Maja z dnia 6 kwietnia 1990 r.

199      90.04.10   Ustawa o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski z dnia 6 kwietnia 1990 r.

200      90.04.10   Ustawa o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej z dnia 6 kwietnia 1990 r.

201      90.04.10   Ustawa o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1990 r.

202      90.04.10   Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

203      90.04.10   Ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa z dnia 6 kwietnia 1990 r.

204      90.04.11   Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 11 kwietnia 1990 r.

205      90.04.11   Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania na obszarze województwalubelskiego wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 27 maja 1990 r.

206      90.04.11   Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 11 kwietnia 1990 r.

207      90.04.11   Ustawa o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organówtej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe z dnia 11 kwietnia 1990 r.

208      90.04.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie uchwały Senatuw sprawie ustawy o przywróceniu Święta Narodowego 3 Maja

209      90.04.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zniesieniu 22 lipca jako Święta Narodowego Odrodzenia Polski

210      90.04.25   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie uchwały Senatu w sprawie ustawy o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej

211      90.04.27   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości) w sprawie ustawy o Policji - Projekt uchwały

212      90.04.27   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości) w sprawie ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych

213      90.04.27   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości) w sprawie ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa

214      90.04.25   Wniosek Komisji Konstytucyjnej w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

215      90.04.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania na obszarze województwa lubelskiego wyborów uzupełniających do Senatu

216      90.04.25   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego (wraz z wnioskiem mniejszości) wsprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

217      90.04.25   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej wsprawie ustawy o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe

218      90.04.25   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zwrocie mienia przejętego na własność państwa na podstawie przepisów o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym

218A   90.05.16   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zwrocie mienia przejętego na własność państwa na podstawie przepisów o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym

219      90.04.20   Wniosek Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego dotyczący uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do Sejmu ustawy o usprawnieniu realizacji zobowiązań pieniężnych - Projekt uchwały

220      90.05.02   Ustawa o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym z dnia 28kwietnia 1990 r.

221      90.04.25   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym

221A   90.05.16   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym

222      90.04.27   Ustawa o przedłużeniu kadencji organów szkół wyższych oraz o zawieszeniuczynności wyborczych z dnia 27 kwietnia 1990 r.

223      90.04.27   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej wsprawie ustawy o przedłużeniu kadencji organów szkół wyższych oraz o zawieszeniu czynności wyborczych

224      90.04.25   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie uchwały Senatu RP w sprawie zwrotu mienia przejętego na własność państwa w latach powojennych

225      90.04.26   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie rozwiązania Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego

226      90.04.27   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie powołania stałych komisji senackich

227      90.04.27   Ustawa z dnia 27 kwietnia o zmianie ustawy o zmianach w organizacji działalności spółdzielczości

227A   90.04.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości

230      90.05.14   Ustawa o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy Prawo wodne z dnia 10 maja 1990 r.

231      90.05.16   Ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego z dnia 10 maja 1990 r.

232      90.05.21   Ustawa o podziale zadań i kompetencji, określonych w ustawach szczegółowych, pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 18 maja 1990 r.

233      90.05.21   Ustawa o ustroju Samorządu Terytorialnego Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 maja 1990 r.

234      90.05.21   Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw z dnia 18 maja 1990 r.

235      90.05.21   Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 18 maja 1990 r.

236      90.05.21   Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 17 maja 1990 r.

237      90.05.24   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela

237A   90.05.23   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela

238      90.05.23   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o podziale zadań i kompetencji, określonych w ustawach szczegółowych, pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o ochronie niektórych ustaw

239      90.05.23   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o ustroju Samorządu Terytorialnego Miasta Stołecznego Warszawy

240      90.05.23   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw

241      90.05.23   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

242      90.05.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne

243      90.05.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

244      90.05.24   Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzinoraz ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym z dnia 24 maja 1990 r.

245      90.05.24   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym

246      90.05.28   Ustawa o partiach politycznych z dnia 24 maja 1990 r.

247      90.06.11   Ustawa o zmianie ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej z dnia 8 czerwca 1990 r.

248      90.06.11   Ustawa o przywróceniu Akademii Wychowania Fizycznego nazwy "Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie" z dnia 8 czerwca 1990 r.

249      90.06.11   Ustawa o zmianie ustaw - Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks pracy z dnia 8 czerwca 1990 r.

250      90.06.20   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej

251      90.06.20   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o partiach politycznych

252      90.06.20   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks pracy

253      90.06.19   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o przywróceniu Akademii Wychowania Fizycznego nazwy "Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie"

254      90.06.20   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie stwierdzenia ważności wyboru senatora Jerzego Kłoczowskiego w wyborach uzupełniających

255      90.06.21   Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego

256      90.06.22   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego

257      90.07.06   Ustawa o uchyleniu ustawy o zwalczaniu spekulacji z dnia 5 lipca 1990 r.

258      90.06.17   Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 13 lipca 1990 r.

259      90.06.25   Ustawa o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwalub innych państwowych osób prawnych

260      90.06.25   Ustawa o uchyleniu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym,społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju z dnia 21 czerwca 1990 r.

261      90.06.25   Ustawa o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych z dnia 21 czerwca 1990 r.

262      90.06.27   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych

263      90.07.05   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych

264      90.07.05   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju

265      90.07.06   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o zwalczaniu spekulacji

266      90.07.06   Ustawa - Prawo o zgromadzeniach

267      90.07.06   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieorganów Senatu

268      90.07.06   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawiepowołania stałych komisji senackich

269      90.07.13   Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 13 lipca 1990 r.

270      90.07.13   Ustawa o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 13lipca 1990 r.

271      90.07.24   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych

272      90.07.24   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

272A   90.07.25   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

273      90.07.24   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, oraz Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

274      90.07.06   Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 lipca 1990 r.

275      90.07.13   Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

276      90.09.13   Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

277      90.07.13   Ustawa o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej

278      90.07.16   Ustawa o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 13 lipca 1990 r.

279      90.07.25   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

280      90.07.18   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy - Prawo ozgromadzeniach

281      90.07.18   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

281A   90.07.19   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

282      90.07.18   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

283      90.07.18   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji państwowej

284      90.07.18   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały SenatuRzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy w sprawie ustanowienia Krzyża za Wojnę 1918-1921 - Projekt uchwały

285      90.07.18   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa - Projekt uchwały

285A   90.07.24   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustaw-Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa

286      90.07.18   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwał o zmianach w składzie osobowym komisji senackich

287      90.07.21   Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania oraz o zmianie niektórych innych ustaw

288      90.07.21   Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach

289      90.07.21   Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r o wliczaniu okresów pracy w indywidualnymgospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

290      90.07.21   Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochodyosobowe

291      90.07.21   Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi

292      90.07.23   Ustawa z dnia 21 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921

293      90.07.24   Ustawa z dnia 21 lipca 1990 r. o szkolnictwie wyższym

294      90.07.24   Ustawa z dnia 21 lipca 1990 r. o tytule naukowym i o stopniach naukowych

295      90.07.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zwrocie aptek przejętych na własność: państwa

296      90.07.23   Projekt rządowy ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1990, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16 lipca 1990 r.

297      90.07.31   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego

297A   90.09.21   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego

297B   90.09.27   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego

297C   90.09.29   Poprawki przyjęte na wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w dniu 29 września 1990 r., zawierające nowe brzmienie art. 6 i 8 Projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego - druk 297A

298      90.09.27   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o organizacjach pracodawców

299      90.07.25   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy owliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

300      90.07.24   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe

301      90.07.25   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

302      90.07.05   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921

303      90.07.24   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnegooraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie prywatyzacji gospodarki narodowej

304      90.07.27   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o organizacjach pracodawców

305      90.07.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych

306      90.07.30   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rolnictwa oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości

307      90.08.01   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowe] oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Prawo o postępowaniu układowym

308      90.07.30   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r.

309      90.07.30   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu

310      90.08.02   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący uchwały Senatu w sprawie akcji "Wisła"

311      90.07.30   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

312      90.08.01   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania oraz zmianie niektórych innych ustaw

313      90.07.30   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach

314      90.07.24   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym w części dotyczącej przepisów art. 87 ust. 2, art. 88 ust.1 i art. 89 ust.1

315      90.08.01   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych

316      90.08.30   Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości

317      90.07.30   Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo o postępowaniu układowym

318      90.07.30   Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r.

319      90.07.30   Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu

320      90.08.02   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 1990 r.

321      90.09.05   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie uchwałySenatu Rzeczypospolitej Polskiej - Tymczasowy Regulamin Senatu

321A   90.09.29   Autopoprawka Komisji Regulaminowe] i Spraw Senatorskich do Projektu Tymczasowego Regulaminu Senatu, przyjęta na posiedzeniu Komisji w dniu 27 września 1990 r.

322      90.09.05   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący uchwały Senatuw sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Policji na obszarze stołecznego województwa warszawskiego

323      90.09.05   Wniosek Komisji Konstytucyjnej dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania

324      90.09.06   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący uchwały Senatu w sprawie rolnictwa

325      90.09.07   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący uchwały w sprawie politykiwschodniej Rzeczypospolitej Polskiej

326      90.09.14   Ustawa z dnia 14 września 1990 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1990oraz ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej

327      90.09.24   Ustawa z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o Prawach Dziecka,przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

328      90.09.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1990 oraz ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej

329      90.09.28   Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji RzeczypospolitejPolskiej

330      90.09.28   Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej

331      90.09.28   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiepowołania stałych komisji senackich

332      90.09.28   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiepowołania Komisji Konstytucyjnej

333      90.09,29   Wniosek Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

334      90.09.29   Wniosek Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

335      90.09.29   Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

336      90.09.29   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej wsprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

337      90.10.01   Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej

338      90.10.01   Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawakarnego i prawa o wykroczeniach

339      90.10.23   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiskaSenatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy karnej skarbowej

340      90.10.04   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa owykroczeniach

341      90.10.05   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., i uchwały w sprawie ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

342      90.10.12   Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r.

343      90.10.24   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Praw Człowieka iPraworządności (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu
w sprawie ustawy o ochronie granicy państwowej

344      90.10.12   Ustawa o ochronie granicy państwowej z dnia 12 października 1990 r.

345      90.10.24   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o Straży Granicznej

346      90.10.29   Ustawa o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacjespołeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego z dnia 25 października 1990 r.

347      90.10.29   Ustawa o izbach aptekarskich

348      90.10.29   Ustawa o łączności

349      90.10.26   Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1990 r.

350      90.10.30   Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm PolskiejRzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1990 r.

351A   90.11.01   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności zawierający Projekt poprawek do Projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego i demokratycznego bytu Państwa Polskiego

351B   90.11.08   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych zawierający autopoprawki do Projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego i demokratycznego bytu Państwa Polskiego

352      90.11.07   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego

353      90.11.07   Wniosek Komisji Konstytucyjnej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

354      90.11.07   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący stanowiskaSenatu w sprawie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

355      90.11.07   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej,Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o łączności

356      90.11.09   Ustawa o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi Projektu ustawy budżetowej na rok 1991 oraz terminu przedłożenia radom gmin przez zarządy Projektów budżetów gmin na rok 1991

357      90.11.09   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi Projektu ustawy budżetowej na rok 1991 oraz terminu przedłożenia radom gmin przez zarządy Projektów budżetów gmin na 1991 r.

358      90.11.09   Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 8 listopada 1990 r.

359      90.11.13   Ustawa o rozszerzeniu działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 9 listopada 1990 r.

360      90.11.09   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący uchwały Senatu w sprawie wprowadzenia kategorii dotowanego paliwa rolniczego

360B   90.11.23   Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie wprowadzenia kategorii dotowanego paliwa rolniczego

361      90.11.09   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie zmian w składzie osobowym komisjisenackich

362      90.11.09   Wniosek Komisji Rolnictwa, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

363      90.11.13   Ustawa o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z dnia 9 listopada 1990 r.

364      90.11.22   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

365      90.11.22   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o rozszerzeniu działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

366      90.11.23   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o izbach aptekarskich

366A   90.11.23   Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie wspólnego wniosku Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczącego ustawy o izbach aptekarskich

367      90.11.30   Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej

368      90.11.30   Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

369      90.11.30   Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o kombatantach oraz niektórych osobachbędących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

370      90.12.03   Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. - Prawo budżetowe

371      90.12.03   Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw

372      90.11.30   Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy

373      90.12.03   Ustawa o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym

374      90.11.29   Założeniapolityki gospodarczo-społecznej na rok 1991 - Projekt rządowy

375      90.11.30   Projekt ustawy budżetowej na 1991 r. - Projekt rządowy

376      90.12.03   Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym

377      90.12.06   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw

378      90.12.06   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy

378A   90.12.06   Wniosek Komisji Ochrony Środowiska dotyczący stanowiska Senatu w sprawieustawy o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy

378B   90.12.07   Wniosek Komisji Ochrony Środowiska dotyczący stanowiska Senatu w sprawieustawy o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy

379      90.12.06   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym

380      90.12.11   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym

381      90.12.06   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej

382      90.12.07   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiepowołania stałych komisji senackich

383      90.12.13   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 30 listopada 1990 r. - Prawo budżetowe

384      90.12.13   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o paszportach

384A   90.12.13   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

384B   90.12.20   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

385      90.12.13   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

385A   90.12.13   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będącychofiarami represji wojennych i okresu powojennego

385B   90.12.13   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

386      90.12.14   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawyo zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

386A   91.01.08   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych zawierający propozycjezmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

386B   91.01.16   Wniosek Komisji Rolnictwa oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

387      90.12.18   Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzająceustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

388      90.12.18   Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, któreukończyły 80 lat oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym

389      90.12.19   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym

390      90.12.21   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

391      90.12.21   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały w sprawie powołania Komisji Górnictwa

392      90.12.21   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiepowołania stałych komisji senackich

393      90.12.21   Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o podatkach i opłatach lokalnych

394      90.12.21   Ustawa z dnia 19 grudnia 1990 r. o zmianie niektórych ustaw regulującychzasady opodatkowania

395      90.12.21   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiepowołania Komisji Konstytucyjnej

396      90.12.21   Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwachpaństwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

397      90.12.21   Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych

398      90.12.21   Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

399      90.12.21   Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych

400      90.12.22   Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o fundacjach

401      90.12.22   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych

402      90.12.22   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej (wrazz wnioskiem mniejszości) dotyczący ustawy h dnia 20 grudnia 1990 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych

403      90.12.22   Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń

404      90.12.27   Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej InspekcjiSanitarnej

405      90.12.27   Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości

406      90.12.20   Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

407      90.12.27   Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

408      90.12.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 19 grudnia 1990 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania

409      90.12.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o podatkach i opłatach lokalnych

409A   90.12.27   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o podatkach i opłatach lokalnych

409B   91.01.10   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o podatkach i opłatach lokalnych

410      90.12.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń

411      90.12.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i o zmianie niektórych innych ustaw

411A   90.12.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący uchwały Senatu w sprawie sytuacji prawnej przedsiębiorstw państwowych

412      90.12.28   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu zmieniającej uchwałęw sprawie powołania stałych komisji senackich

413      91.01.07   Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski

414      91.01.08   Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

415      91.01.08   Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

416      91.01.08   Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych

417      91.01.08   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości

417A   91.01.09   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości

418      91.01.08   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowe] Inspekcji Sanitarnej

419      90.12.05   Założeniapolityki pieniężnej na 1991 r., rozpatrzone przez Radę Ministrów naposiedzeniu w dniu 28 listopada 1990 r.

420      91.01.10   Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie Prawa górniczego

421      91.01.10   Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym

422      91.01.09   Wniosek Komisji Rolnictwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczącystanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

423      91.01.09   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

423A   91.01.09   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

424      91.01.09   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie Projektu ustawy budżetowej na 1991 r.

425      91.01.09   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie "Założeń polityki gospodarczo-społecznej na 1991 r."

426      91.01.09   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie "Założeń polityki pieniężnej na 1991 r."

427      91.01.15   Wniosek Komisji Kultury, środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

428      91.01.17   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o fundacjach

429      91.01.17   Wniosek Komisji Kultury, środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 4 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

430      91.01.31   Wniosek Komisji Ochrony Środowiska dotyczący stanowiska Senatu w sprawieustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie Prawa górniczego

431      91.01.17   Wniosek Komisji Ochrony Środowiska dotyczący stanowiska Senatu w sprawieustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym

431A   91.01.31   Wniosek Komisji Ochrony Środowiska dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym

432      91.01.17   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwał w sprawie zmian w składzieosobowym Prezydium Senatu

433      91.01.18   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę o powołaniu stałych komisji senackich

434      91.01.18   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiepowołania Komisji Konstytucyjnej

435      91.01.17   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy z dnia 4 stycznia 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych

436      91.01.25   Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o państwowej morskiej służbie hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego

437      91.01.28   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 4 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy-Kodeks morski

438      91.01.31   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zakładach opieki społecznej

439      91.01.29   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 4 stycznia 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych

440      91.01.31   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 4 stycznia 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

441      91.01.30   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o państwowej morskiej służbie hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego

442      91.02.01   Wniosek Prezydium Senatu w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawiepowołania stałych komisji senackich

443      91.02.18   Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

444      91.02.18   Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawoo notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych

445      91.02.18   UchwałaSejmu z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - do wiadomości; w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w celu wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na powołanie, zgodnie z art. 36 ust.1 Konstytucji

446      91.02.25   Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

447      91.02.25   Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

448      91.02.25   Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanychwobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

449      91.02.25   UchwałaSejmu z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki gospodarczo-społecznej na 1991 r.

450      91.02.25   Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. - ustawa budżetowa na rok 1991

451      91.02.25   UchwałaSejmu z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki pieniężnejna 1991 r.

452      91.02.26   Wniosek Komisji Konstytucyjnej dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

452A   91.03.11   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Konstytucyjnejzawierający propozycje zmian do Projektu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

453      91.02.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 1991

454      91.02.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1991 rok

455      91.02.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie założeń polityki gospodarczo-społecznej na rok 1991

455A   91.02.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący uchwały Senatu w sprawie zagrożeń przemian gospodarczych i ustrojowych

456      91.02.27   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu (wraz z wnioskiem mniejszości) w sprawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie

457      91.02.27   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych

458      91.02.28   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy z dnia 22 lutego 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

459      91.02.27   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

460      91.02.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący uchwały Senatu w sprawieinicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 sierpnia 1990 r.

461      91.03.01   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwał Senatu w sprawie zmian w składzie Prezydium Senatu

462      91.03.13   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

463      91.03.15   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o referendum gminnym

463A   91.04.04   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o referendum gminnym

464      91.03.14   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący uchwały Senatu w sprawieudziału parlamentarzystów polskich w Zgromadzeniu Północnoatlantyckim w charakterze delegacji stowarzyszonej

465      91.03.25   Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osóbniepełnosprawnych

466      91.03.25   Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papieramiwartościowymi i funduszach powierniczych

467      91.03.25   Ustawa z dnia 23 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

468      91.03.25   Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe

469      91.03.25   Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzająceustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

470      91.04.03   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budżetowe

471      91.04.03   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

472      91.04.03   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

473      91.04.03   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych

474      91.04.03   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka iPraworządności dotyczący stanowiska Senatu w s prawie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

475      91.04.08   Ustawa z dnia 5 kwietnia 1981 r. o zmianie nazw niektórych szkół wyższych

476      91.04.08   Ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji BadaniaZbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej

477      91.04.08   Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

478      91.04.08   Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r. o związkach zawodowych

479      91.04.09   Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

480      91.04.09   Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r. o organizacjach pracodawców

481      91.04.17   Wniosek Komisji Konstytucyjnej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

482      91.04.17   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o związkach zawodowych

482A   91.04.17   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o związkach zawodowych

483      91.04.17   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

483A   91.04.17   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

484      91.04.17   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o organizacjach pracodawców

484A   91.04.17   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o organizacjach pracodawców

485      91.04.16   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazw niektórych szkół wyższych

486      91.04.17   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej

486A   91.04.17   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej

487      91.04.18   Wniosek Komisji Ochrony środowiska dotyczący uchwały Senatu w sprawieochrony środowiska

487A   91.05.22   Wniosek Komisji Ochrony Środowiska dotyczący uchwały Senatu w sprawie ochrony środowiska

488      91.04.18   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu zmieniającej uchwałęw sprawie powołania stałych komisji senackich

489      91.04.17   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury

489A   91.04.18   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury

490      91.05.02   Ustawa z dnia 2 maja 1991 r. o podatku wyrównawczym

491      91.05.09   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej (wrazz wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku wyrównawczym

492      91.05.09   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący uchwały wsprawie zmiany Tymczasowego Regulaminu Senatu

493      91.05.10   Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

494      91.05.15   Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

495      91.05.15   Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowegotransportu drogowego

496      91.05.15   Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do radgmin

497      91.05.16   Wniosek Komisji Rolnictwa oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

497A   91.06.06   Wniosek Komisji Rolnictwa oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia des Sejmu Projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

498      91.05.22   Wniosek Komisji Konstytucyjnej (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczącystanowiska Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

498A   91.05.22   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych i(wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

499      91.05.22   Wniosek Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

500      91.05.16   Wniosek Komisji Konstytucyjnej przedstawiający projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

501      91.05.22   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący uchwałySenatu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora

502      91.05.22   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin

503      91.05.23   UchwałaSejmu RP z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

504      91.05.27   Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

505      91.05.27   Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

506      91.06.06   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

506A   91.06.07   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

507      91.06.06   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego

508      91.06.06   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawyo zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawy o podatku rolnym

508A   91.06.21   Wniosek Komisji Rolnictwa oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawy o podatku rolnym

509      91.06.07   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji senackich

510      91.06.07   Stanowisko Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie uchwałySejmu z dnia 17 maja 1991 r.

511      91.06.07   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konstytucyjnej

512      91.06.10   Ustawa z dnia 6 czerwca 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

513      91.06.10   Ustawa z dnia 6 czerwca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

514      91.06.14   Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych

515      91.06.17   Ustawa z dnia 15 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

516      91.06.18   Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym

517      91.06.17   Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"

518      91.06.17   Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

519      91.06.17   Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

520      91.06.19   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT'

521      91.06.19   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym

522      91.06.19   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

523      91.06.19   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

524      91.06.19   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

525      91.06.19   Wniosek Komisji Konstytucyjnej (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczącystanowiska Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

525A   91.06.19   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

526      91.06.19   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych

527      91.06.18   Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

528      91.06.18   Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

529      91.06.18   Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

530      91.06.25   Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo celne

531      91.06.25   Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

532      91.06.24   Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności zakoszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych

533      91.07.01   Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

534      91.07.01   Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadachrozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

535      91.07.01   Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury

536      91.07.01   Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu i Handlu

537      91.07.01   Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o łączności

538      91.07.03   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne

538A   91.07.04   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący uchwały Senatu w sprawie nowelizacji ustawodawstwa celnego

539      91.07.05   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury

540      91.07.04   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

541      91.07.04   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

542      91.07.04   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu i Handlu

543      91.07.04   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

543A   91.07.04   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

544      91.07.04   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

545      91.07.04   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

545A   91.07.04   Wniosek Komisji Konstytucyjnej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

546      91.07.04   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych

547      91.07.04   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

548      91.07.05   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

549      91.07.05   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu zmieniającej uchwałęw sprawie powołania stałych komisji senackich

550      91.07.08   Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianach niektórych ustaw

551      91.07.08   Ustawa z dnia 5 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

552      91.07.16   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy raz o zmianie niektórych ustaw

552A   91.07.17   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

553      91.07.17   Wniosek komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łączności

554      91.07.17   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rolnictwa oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianach niektórych ustaw

554A   91.07.25   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rolnictwa oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych (wraz z wnioskami mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianach niektórych ustaw

555      91.07.10   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

555A   91.07.16   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych

555B   91.07.17   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

556      91.07.23   Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska

557      91.07.23   Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowychspółkach Skarbu Państwa

558      91.07.23   Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych

559      91.07.23   Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o systemie oświaty

560      91.07.24   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o instytutach naukowych

561      91.07.25   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o systemie oświaty

562      91.07.24   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw o przedsiębiorstwie państwowym oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych

563      91.07.29   Ustawa z dnia 25 lipca 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

564      91.07.30   Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanychniesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych

565      91.07.30   Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

566      91.07.30   Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Urnowy między RzecząpospolitąPolską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym

567      91.07.30   Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o przekazaniu elektroenergetycznych sieci przesyłowych

568      91.07.31   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa

569      91.07.31   Wniosek Komisji Ochrony Środowiska dotyczący stanowiska Senatu w sprawieustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony środowiska

570      91.07.31   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o przekazaniu elektroenergetycznych sieci przesyłowych

571      91.08.01   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

572      91.07.31   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

573      91.07.31   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym

574      91.08.01   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych

575      91.08.02   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konstytucyjnej

576      91.08.23   Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

576A   91.09.18   Autopoprawka do Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

577      91.08.28   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o przekazaniu elektroenergetycznych sieci przesyłowych

578      91.08.29   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

578A   91.08.29   UchwałaKomisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

578B   91.08.29   UchwałaKomisji Gospodarki Narodowej; Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej; Komisji Obrony Narodowej; Komisji Ochrony Środowiska; Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich; Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

578C   91.08.30   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

578D   91.08.30   UchwałaKomisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

579      91.08.30   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący uchwały Senatu w sprawieogłoszenia niepodległości Ukrainy

580      91.08.30   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący uchwały Senatu w sprawieogłoszenia niepodległości Estonii, Litwy i Łotwy

581      91.08.30   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący uchwały Senatu w sprawieogłoszenia niepodległości Białorusi

582      91.08.30   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący uchwały Senatu w sprawiewydarzeń moskiewskich w dniach 19-22 sierpnia 1991 r.

583      91.08.30   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu zmieniającej uchwałęw sprawie powołania stałych komisji senackich

584      91.09.02   Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o lasach

585      91.09.02   Ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Kodeks handlowy

586      91.09.09   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

587      91.09.10   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykułysanitarne

588      91.09.16   Wniosek Komisji Rolnictwa oraz Komisji Ochrony Środowiska dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o lasach

589      91.09.13   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o lasach

590      91.09.17   Ustawa z dnia 13 września 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu

591      91.09.17   Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

592      91.09.17   Ustawa z dnia 13 września 1991 r. o radiofonii i telewizji

593      91.09.17   Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałachmedycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze -farmaceutycznym

594      91.09.18   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy

595      91.09.18   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o systemie oświaty

596      91.09.18   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący wygaśnięciamandatu senatora Jana Józefa Lipskiego wskutek Jego śmierci

597      91.09.18   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne

597A   91.09.18   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne

598      91.09.19   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie autopoprawek Rady Ministrów do Projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa

599      91.09.19   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym

599A   91.09.26   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym

600      91.09.21   Ustawa z dnia 19 września 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

601      91.09.21   Ustawa z dnia 19 września 1991 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach

602      91.09.21   Ustawa z dnia 20 września 1991 r. o zmianie ustawy o wydawaniu DziennikaUstaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej

603      91.09.24   Ustawa z dnia 19 września 1991 r. o ochronie przyrody

604      91.09.24   Ustawa z dnia 20 września 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw

605      91.09.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej

606      91.09.25   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym

606A   91.09.26   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym

607      91.09.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

608      91.09.25   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu

608A   91.09.25   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy ozatrudnieniu i bezrobociu

608B   91.09.25   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu

609      91.09.25   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej orazKomisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o radiofonii i telewizji

609A   91.10.02   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o radiofonii i telewizji

610      91.09.25   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmuprojektu ustawy o przeciwdziałaniu ujemnym skutkom używania tytoniu

610A   91.10.02   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący uchwały Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o przeciwdziałaniu ujemnymskutkom używania tytoniu

610B   91.10.02   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatuw sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o przeciwdziałaniu ujemnymskutkom używania tytoniu

611      91.09.27   Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.

612      91.09.27   Ustawa z dnia 26 września 1991 r, o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r.

613      91.09.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu w 1991 r.

614      91.09.27   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r.

615      91.09.27   Ustawa z dnia 26 września 1991 roku o zmianie ustaw - o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych, oraz ustawy - Prawo budżetowe

616      91.10.01   Ustawa z dnia 27 września 1991 roku o rewaloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

617      91.10.01   Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

618      91.10.02   Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązkuobrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw

619      91.10.02   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw- o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych, oraz ustawy - Prawo budżetowe

020      91.10.02   Wniosek Komisji Ochrony Środowiska dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o ochronie przyrody

621      91.10.02   Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Inicjatyw i PracUstawodawczych, Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach

621A   91.10.03   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o cudzoziemcach

622      91.10.03   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej dotyczący uchwały w sprawie uznania dzieła Fryderyka Chopina za dziedzictwo Narodu

623      91.10.03   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

624      91.10.07   Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw

625      91.10.07   Ustawa z dnia 3 października 1991 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny orazustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe

626      91.10.04   Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościamirolnymi Skarbu Państwa

627      91.10.04   Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

628      91.10.09   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw

628A   91.10.11   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych w sprawie ustawy o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw

629      91.10.09   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy ozmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

630      91.10.09   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący uchwały Senatuw sprawie polityki państwa w dziedzinie ubezpieczeń emerytalno-rentowych

631      91.10.09   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

631A   91.10.09   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy ozmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

632      91.10.10   Wniosek Komisji Rolnictwa (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

633      91.10.10   UchwałaKomisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o kontroli skarbowej

633A   91.10.10   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o kontroli skarbowej

634      91.10.10   Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznymobrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych

635      91.10.09   Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o działalności gospodarczej gmin

636      91.10.10   Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności

637      91.10.10   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw

638      91.10.10   Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

639      91.10.10   Wniosek Komisji Obrony Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości) dotyczącystanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw

640      91.10.11   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych

641      91.10.11   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łączności

642      91.10.11   Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku państwado Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

643      91.10.10   Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej

644      91.10.14   Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniuspołecznym rolników

645      91.10.14   Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym

646      91.10.14   Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

647      91.10.16   Wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy oubezpieczeniu społecznym rolników

648      91.10.15   Wniosek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczący stanowiska Senatu wsprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

648A   91.10.16   Wniosek Komisji Inicjatyw! Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

649      91.10.16   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej (wrazz wnioskiem mniejszości) dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

650      91.10.16   Wniosek Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządnościdotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy- o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

651      91.10.16   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy karnej skarbowej

652      91.10.17   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o referendum gminnym

653      91.10.17   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o działalności gospodarczej gmin

654      91.10.17   Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw-Prawo o ustroju sądówpowszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Prokuraturze i o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

655      91.10.17   Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym

656      91.10.17   Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy oUrzędzie Ochrony Państwa

657      91.10.17   Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej

658      91.10.21   Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym

658A   91.10.21   Wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym i niektórych innych ustaw

659      91.10.21   Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o kolejach i ustawy Prawo przewozowe

660      91.10.21   Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwiepaństwowym "Polskie Koleje Państwowe"

661      91.10.21   Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o radiofonii i telewizji

662      91.10.21   Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdańfinansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie

663      91.10.21   Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej

664      91.10.21   Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie Konstytucji RzeczypospolitejPolskiej

665      91.10.21   Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

666      91.10.22   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn 17 czerwca 1991 r. .

667      91.10.22   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. oraz Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r.

668      91.10.22   Wniosek Komisji Spraw Zagranicznych dotyczący stanowiska Senatu w sprawieratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie 4 listopada 1990 r.

669      91.10.22   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Prokuraturze i o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

670      91.10.22   Wniosek Komisji Konstytucyjnej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

671      91.10.22   Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich dotyczący uchwałySenatu w sprawie zmiany Tymczasowego Regulaminu Senatu

672      91.10.22   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe

672A   91.10.22   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe

673      91.10.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności gospodarczej

674      91.10.23   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym

675      91.10.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie

676      91.10.22   Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - tekst poprawiony i ostateczny,uchwalony dnia 22 października 1991 r.

677      91.10.23   Wniosek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej orazKomisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o radiofonii i telewizji

678      91.10.23   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Praw Człowiekai Praworządności dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa

679      91.10.23   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o Służbie Więziennej

680      91.10.23   Wniosek Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych dotyczący stanowiska Senatu w sprawie działalności ustawodawczej Parlamentu w latach 1989-1991

681      91.10.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kolejach i ustawy - Prawo przewozowe

682      91.10.23   Wniosek Komisji Gospodarki Narodowej dotyczący stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe"

683      91.10.24   Wniosek Prezydium Senatu dotyczący uchwały Senatu zmieniającej uchwałęw sprawie powołania stałych komisji senackich