Spis posiedzeń Prezydium Senatu


14 września 2001 r. odbyło się 106. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na przesunięcie środków inwestycyjnych (zmiana uchwały prezydium nr 187 z 26. 04 br.) przewidzianych na zakup obiektu Dom Polski we Lwowie na zadania:

Jednocześnie wyrażono zgodę na przesunięcie środków z zadania "budowa Domu Polskiego w Kaliningradzie" na remont Domu Polonii w Pułtusku - 75 000 zł.

Prośba obwodowego oddziału Związku Polaków na Białorusi, w Witebsku, o dodatkowe dofinansowanie celem podwyższenia standardu remontowanego budynku Domu Polskiego została odrzucona.

Przedyskutowano sprawę ewentualnej pomocy finansowej na remont budynku parafialnego w Krzemieńcu, będącego jednocześnie siedzibą Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego, szkoły sobotnio-niedzielnej i biblioteki. Projekt ten uzyskał wstępną akceptację prezydium pod warunkiem otrzymania aktu własności budynku.

Prośba o pomoc finansową na renowację zabytkowej fary w Drohobyczu, wystosowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, została odrzucona.

Również nie uzyskał akceptacji wniosek o pokrycie części kosztów organizacyjnych programu "Sołtysi - Polonii brazylijskiej", prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, współpracujące ze Związkiem Kultury Polsko-Brazylijskiej w Brazylii.

Przedyskutowano wnioski o dotację wystosowane przez Federację Organizacji Kresowych. Przyznano kwotę 5000 zł na pomoc w organizacji II edycji Dni Kultury Kresowej w Warszawie, przygotowanych przez FOK we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska". Dwa inne wnioski: wydanie zbioru dokumentów i materiałów dot. Federacji, oraz udzielenie pomocy charytatywnej dla środowisk polskich, nie uzyskały akceptacji.

Po przedstawieniu przez Fundację "Pomoc Polakom za Granicą" szczegółowego kosztorysu prezydium przyznało dotację 205 000 zł na adaptację strychu w domu przy ul. Rylejewa 8 we Lwowie na potrzeby redakcji miesięcznika "Lwowskie Spotkania" oraz Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu