Spis posiedzeń Prezydium Senatu


21 sierpnia 2001 r. odbyło się 105. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium nie zaakceptowało wniosku parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. - Katedra w Pińsku na Białorusi o dofinansowanie inwestycji w formie "wielofunkcyjnego obiektu przy katedrze pińskiej". Odrzuciło też wniosek Związku Polaków na Białorusi - Oddział w Mohylewie w sprawie sfinansowania zakończenia remontu domu polskiego.

Prezydium podjęto decyzję o przyznaniu Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie kwoty 22 802 zł na dofinansowanie prac wykończeniowych w Domu Polskim Towarzystwa im. Króla Jana Sobieskiego w Azara, prowincja Misiones.

Prezydium przyznało kwotę 2875 zł parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Brzeżanach, na Ukrainie, na dofinansowanie kosztów przewozu materiałów niezbędnych do remontu kościoła.

Prezydium przyznało Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska w Libanie":

- kwotę 4600 zł na dofinansowanie pisma "Polskie Cedry",

- kwotę 1955 zł przeznaczoną na opiekę nad Cmentarzem Uchodźców Polskich w Bejrucie,

Prośbę o dofinansowanie wynajęcia lokalu na siedzibę organizacji w Bejrucie przekazano do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Prezydium rozpatrzyło pozytywnie wnioski Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasji (Rosja) w sprawach:

Prezydium odrzuciło wniosek Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii o dofinansowanie zakupu mebli i komputera na wyposażenie sekretariatu stowarzyszenia.

Prezydium przyjęło wniosek ojców franciszkanów z Brehova na Słowacji w sprawie zakupu komputera z osprzętem.

Przyjęto wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w sprawie dotacji na zadania inwestycyjne: adaptacja poddasza budynku we Lwowie na siedzibę redakcji "Lwowskich Spotkań" oraz Lwowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych pod warunkiem przedstawienia kosztorysu. Prezydium przekazało do rozeznania sprawę prośby o dodatkowe środki z dotacji na dofinansowanie materiałów pokonferencyjnych nt. "Historia i współczesność syberyjsko-polska: aktualne zagadnienia".

Prezydium po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wicemarszałka Tadeusza Rzemykowskiego w sprawie oświadczenia złożonego przez niego na 88. posiedzeniu Senatu postanowiło przekazać je do protokołu tego posiedzenia Senatu.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu