Spis posiedzeń Prezydium Senatu


8 sierpnia 2001 r. odbyło się 104. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na przesunięcie środków finansowych przewidzianych w umowie inwestycyjnej na zakup Domu Polskiego we Lwowie - na zakup obiektu z przeznaczeniem na stanicę harcerską dla Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Ukrainie.

Rozpatrzono wniosek Fundacji Pomost - Pomoc Polakom na Wschodzie z Radomia o dotację na pomoc humanitarną i kulturalną dla organizacji i środowisk polskich w Kazachstanie. Na ten cel przyznano 150 tys. zł.

Prezydium przychyliło się do prośby Związku Rodzin Polsko-Egipskich i przyznało 7900 zł na wydawania pisma związku.

Podczas posiedzenia zaakceptowano prośbę Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i przyznano dodatkowe środki na realizację zadań w łącznej kwocie 143 500 zł celem wsparcia nowych inicjatyw dotyczących prasy polskojęzycznej, obchodów Dni Herbertowskich we Lwowie oraz sfinansowania pobytu w Polsce polskiego zespołu wokalnego z Permu.

Przychylając się do prośby zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema w Budapeszcie, którego siedziba została ostatnio okradziona, prezydium przyznało 5083 zł 80 gr na pomoc rzeczową.

Marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała o wystosowaniu w imieniu Prezydium Senatu apelu do senatorów o przekazywanie na konto Caritas Polska kwoty równej diecie senatorskiej na rzecz powodzian.

Prezydium przyjęło informację przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich senatora Ireneusza Zarzyckiego o wykonaniu przez wszystkich senatorów obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu