Spis posiedzeń Prezydium Senatu


5 lipca 2001 r. odbyło się 102. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o przyznanie dodatkowych środków finansowych na organizację wakacji letnich dla dzieci i młodzieży polonijnej i przyznało dotację w całości, częściowo bądź odrzuciło wnioski.

Na wniosek Fundacji "Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie" im. T. Goniewicza przyznano 70 tys. zł na pokrycie kosztów wydania kwartalnika "Rota".

Podczas posiedzenia uwzględniono prośbę polsko-kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego, dotyczącą wsparcia finansowego widowiska teatralno-muzycznego "Hemarowe miłości".

Decyzją prezydium przyznano środki na zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Metodycznego w Abakanie, z filią w Minusińsku, o co wystąpiła Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasja.

Wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie o dotację na udział młodzieży polskiej z Litwy, Białorusi i Ukrainy w warsztatach artystycznych został odrzucony.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Klubu Inteligencji Katolickiej z Warszawy dotyczącą refundacji kosztów (588 zł) wynajmu autokaru dla Polaków, seniorów z "Domu Polskiego" w Bukareszcie.

Podczas posiedzenia przyznano dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży do Paryża 6 osób, Polaków reprezentujących stowarzyszenia polskie ze Wschodu oraz niektórych kosztów organizacyjnych (bez przyjęcia w ambasadzie), związanych z obchodami 10-lecia Stowarzyszenia "Nazareth-Famille".

Prezydium rozpatrzyło prośbę Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus dotyczącą częściowego dofinansowania (10 tys. zł) kosztów przyjazdu do Polski dzieci polskich z Wileńszczyzny.

Akceptację uzyskał wniosek o dofinansowanie (15 tys. zł) udziału (zakwaterowanie i wyżywienie) grupy polonijnej w XI Międzynarodowym Poleskim Lecie z Folklorem, organizowanym przez Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne i Włodawski Dom Kultury w dniach 16-22 lipca br. we Włodawie.

Ponadto prezydium przyjęło uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości do 30 tys. zł na zakup lub zlecenie dokonania zakupu jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych pojedynczych egzemplarzy sprzętu, wyposażenia, a także wspomożenia działań humanitarnych celem niesienia pomocy Polakom na Syberii.

Podczas posiedzenia marszałek Alicja Grześkowiak przedstawiła zebranym pismo marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim. Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu