Spis posiedzeń Prezydium Senatu


15 marca 2001 r. odbyło się 95. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Polskiego Klubu Fuengirola z Mijas Costa, popartą przez Ambasadę RP w Hiszpanii, dotyczącą dofinansowania I Zjazdu Polonii Hiszpańskiej, który zaplanowany jest na 15-18 marca br. Przyznano dotację w wysokości połowy kwoty wymienionej w załączonym kosztorysie.

Prezydium przedyskutowało wniosek senator Anny Boguckiej-Skowrońskiej w sprawie wypowiedzi senatorów Klubu SLD na konferencji prasowej dotyczącej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Zdecydowano o przesłaniu sprawy do Komisji Emigracji i Spraw Polaków za Granicą w celu zasięgnięcia opinii.

Zapoznano się również z oświadczeniami w sprawie wystąpienia senatorów SLD, dotyczącymi Senatu RP i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", przysłanymi przez członków Komisji Organizacyjnej II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy reprezentujących największe organizacje polonijne świata - Radę Polonii Świata, Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej i Unię Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej, a także przez prezesa ZNP i KPA Edwarda Moskala.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu