Spis posiedzeń Prezydium Senatu


14 grudnia 2000 r. odbyło się 92. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium przychyliło się do prośby prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzeja Stelmachowskiego i przyznało dodatkowe środki na dofinansowanie wyposażenia szkół polskich na Litwie w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy (100 tys. zł) oraz na sfinansowanie pomocy humanitarnej i świątecznej dla polskich dzieci w Gruzji (9 tys. zł)

Prezydium rozpatrzyło wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" o przyznanie środków na realizację jeszcze w tym roku dodatkowych zadań w ramach prowadzonych przez fundację programów. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu kosztów wydania nowych tytułów prasowych na Wschodzie (40 tys. zł), pokryciu kosztów zakupu licencjonowanych programów komputerowych dla redakcji prasowych na Litwie (23 tys. zł), wsparciu pomocy humanitarnej dla rodaków na Wschodzie w związku ze zbliżającymi się świętami (10 tys. zł) oraz o na refundacji kosztów wystawy pt. "Zabytki sakralne Lwowa" (3570 zł).

Podczas posiedzenia akceptacji nie uzyskała prośba prezesa Radia "Znad Wilii" Czesława Okińczyca o przyznanie dodatkowych dotacji na pokrycie kosztów dzierżawy nadajników radia. Przyznano 10 tys. zł na pokrycie kosztów wydania kwartalnika "Znad Wilii".

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zmianę zadania, w ramach przyznanej dotacji (uchwała 147 z 24 marca 2000 r.), z zakupu budynku na Dom Polski w Smorgoniach na zakup budynku na Dom Polski w Oszmianie, o co wystąpił Tadeusz Kruczkowski, prezes "Związku Polaków na Białorusi. Jednocześnie zaakceptowano przesunięcie środków inwestycyjnych - w ramach już przyznanych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" kwot na rok 2000 - wynikłe w toku realizacji zadań inwestycyjnych.

Akceptacji prezydium nie uzyskał natomiast wniosek o sfinansowanie planowanej w Moskwie 19 grudnia 2000 r. konferencji "Rosja i nowe oblicze Europy Środkowowschodniej w perspektywie zmian kulturowych, gospodarczych i politycznych", którą ma zamiar zorganizować Kongres Polaków w Rosji wspólnie z Instytutem Polskim w Moskwie.

Prezydium ustaliło, że część środków w kwocie 210 tys. zł zostanie przeznaczona na Dom Polonii w Pułtusku na refundację rachunków z tytułu zakupu materiałów budowlanych na salę konferencyjną, pod warunkiem że Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zagwarantuje wydatkowanie tych środków w 2000 roku.

Podczas posiedzenia prezydium zapoznało się z korespondencją przedstawioną przez marszałek Alicję Grześkowiak, dotyczącą udziału senatora Ryszarda Gibuły w konkursie w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu