Spis posiedzeń Prezydium Senatu


26 października 2000 r. odbyło się 89. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na dofinansowanie kosztów wyposażenia biblioteki polskiej Instytutu Nauk Religijnych Diecezji Kamieniecko-Podolskiej. Na wniosek Fundacji Kresowej "Semper Fidelis" z Wrocławia przyznano dotację w wysokości 10 tys. zł na wydanie dwóch numerów dwumiesięcznika "Semper Fidelis".

Celem uzyskania bliższych danych odłożono rozpatrzenie prośby Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, dotyczącej wsparcia finansowego działalności tej organizacji. Prezydium odrzuciło wniosek Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej o sfinansowanie kosztów transportu do Iwano-Frankowska na Ukrainie tablicy pamiątkowej (plus montaż) z okazji 175. rocznicy śmierci Franciszka Karpińskiego.

Podczas posiedzenia 10 tys. zł przyznano Stowarzyszeniu Kulturalnemu Baskijsko-Polskiemu "Arrano Zuria" w Bilbao jako pomoc w zorganizowaniu uroczystego koncertu chopinowskiego z okazji Święta Niepodległości Polski 11 listopada.

Akceptację prezydium uzyskał wniosek Klubu Polskiego w Pradze o sfinansowanie zakupu komputera na potrzeby tej organizacji. Również prośba Stowarzyszenia Obywatelskiego "Kurier Praski" o zakup kopiarki na potrzeby redakcji została rozpatrzona pozytywnie.

Nie zaakceptowano wniosków: Polsko-Czeskiego Stowarzyszenia Kultury Teatralnej z siedzibą w Pradze o zakup komputera z drukarką oraz Szkoły Polonijnej w Pradze, dotyczącej zakupu kamery wideo.

Decyzją prezydium przyznano 15 tys. zł na pomoc w wydawaniu polskiego tygodnika na Litwie "Nasza Gazeta".

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu ponownie poruszono sprawę własności Domu Polskiego w Wilnie. Stwierdzono, że ostateczna decyzja może zapaść po zapoznaniu się z koncepcją opracowywaną przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


Spis posiedzeń Prezydium Senatu