Spis posiedzeń Prezydium Senatu


9 sierpnia 2000 r. odbyło się 85. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zaakceptowało wniosek wydawnictwa Burchrd Edition o dotację (w wysokości 24 000 zł), przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów wydania drugiego tomu "Ilustrowanego przewodnika po zabytkach kultury na Ukrainie", poświęconego zabytkom Podola i Wołynia.

Odrzucono wniosek Stowarzyszenia "Pomoc Polskim Dzieciom na Wileńszczyźnie" w Korszach o dofinansowanie pomocy rzeczowej dla szkoły polskiej w Szumsku na Wileńszczyźnie.

Prośba Związku Sybiraków o dofinansowanie jubileuszowego wydania "Księgi Sybiraków" została odrzucona.

Prezydium przychylnie rozpatrzyło prośbę Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego "Salon Muzyki i Poezji" w Toronto i przyznało pomoc finansową na realizację spektaklu "Ignacy Krasicki" w sezonie teatralnym 2000/2001.

Akceptację prezydium uzyskał wniosek ks. Piotra Smolaka, proboszcza polskiej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach na Ukrainie, o pomoc w wyposażeniu kościoła. Na ten cel przyznano 3000 zł.

Odrzucono wniosek prezesa Radia "Znad Wilii" Czesława Okińczyca o dofinansowanie produkcji audycji w języku polskim "Zwrot ziemi" i "Magazyn kombatanta".

Odłożono rozpatrzenie wniosku o dotację Fundacji "POMOST" Pomoc Polakom na Wschodzie. Prezydium postanowiło, że ostateczna decyzja w sprawie pomocy charytatywnej Polakom w Kazachstanie i Gruzji zapadnie po przedłożeniu pisemnych próśb bezpośrednio przez polskie organizacje działające na tych terenach.

Podczas posiedzenia przedyskutowano sugestie zawarte w piśmie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odnośnie do zakupu obiektu na Dom Polski we Lwowie. Stwierdzono, że pismo zawiera zbyt mało konkretnych informacji. Po ich uzupełnieniu i przedstawieniu spójnej koncepcji prezydium rozpatrzy sprawę Domu Polskiego we Lwowie ponownie.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o przyznanie dodatkowych środków inwestycyjnych na zakup obiektu przy ul. Słomianej w Mińsku na Białorusi na Dom Polski. Postanowiono wstrzymać się z podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie do czasu wizyty w Mińsku senator Janiny Sagatowskiej, przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senatora Zygmunta Ropelewskiego w trzeciej komisji senackiej - Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Postanowiono, że wniosek senatora zostanie przekazany do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich celem przygotowania stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Odpowiadając na prośbę senatora Zbigniewa Romaszewskiego, przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności, prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie w Popowie posiedzenia wyjazdowego komisji, poświęconego problemom środków probacyjnych w polityce karnej.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu