Spis posiedzeń Prezydium Senatu


20 lipca 2000 r. odbyło się 83. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium odrzuciło wnioski Fundacji Pomocy Szkołom na Wschodzie im. T. Goniewicza.

Prezydium nie zaakceptowało też wniosku Zarządu Regionalnego Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w sprawie dofinansowania II wydania książki "Syberia w historii i kulturze narodu polskiego".

Prezydium odrzuciło wniosek Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w sprawie dofinansowania międzynarodowej konferencji "Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Teoria i praktyka".

Podczas posiedzenia nie zaakceptowano wniosku Harcerskiego Kręgu Artystycznego - Grupa Twórcza Erymo w sprawie dofinansowania trasy koncertowej grupy występującej przed Polakami zamieszkującymi kraje Europy Wschodniej.

Prezydium odrzuciło wniosek Fundacji "Pomost - Pomoc Polakom na Wschodzie" dotyczący dofinansowania pomocy humanitarnej i kulturalnej dla Polaków w Gruzji. Wniosek uznano za zbyt ogólny.

Prezydium postanowiło przyznać Wydawnictwu Diecezji Tarnowskiej "Promyczek" 4000 zł na dofinansowanie kosztów wysyłki czasopisma "Promyczek Dobra" do środowisk polonijnych. Realizacja wniosku odbędzie się za pośrednictwem Fundacji "Oświata Polska za Granicą".

Prezydium postanowiło przyznać Wydawnictwu Papieskich Dzieł Misyjnych Missio Polonia 30 000 zł na dofinansowanie kosztów wysyłki czasopisma "Misje Dzisiaj" do środowisk polonijnych. Realizację zadania powierzono Fundacji "Oświata Polska za Granicą".

Prezydium odrzuciło wniosek Studia Produkcyjnego Fama Films o dofinansowanie realizacji filmu "Syberyjskie sny".

Podczas posiedzenia prezydium nie zaakceptowano wniosku oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim "Fundusz Pomocy Dzieciom Polskim na Wschodzie" w sprawie dofinansowania kosztów transportu pomocy dzieciom i osobom starszym na Litwie i Białorusi.

Prezydium Senatu odrzuciło wniosek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie o dofinansowanie działalności.

Prezydium postanowiło przyznać 5000 zł na dofinansowanie remontu Izby Pamięci poświęconej bitwie pod Samossierą (Hiszpania).

Prezydium podjęło decyzję o przekazaniu wniosku Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Prezydium postanowiło zwrócić się do Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą o opinię w sprawie wniosku Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych dotyczącego dofinansowania biura Polonii w Brukseli.

W związku z pismem senatora Władysława Bartoszewskiego w sprawie rezygnacji z prac w Parlamentarnej Komisji Wspólnej RPUE Prezydium Senatu postanowiło skierować je do Klubu Demokratycznego w celu powołania do składu kolejnego senatora Klubu Demokratycznego.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu