Spis posiedzeń Prezydium Senatu


31 maja 2000 r. odbyło się 79. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium nie zaakceptowało prośby Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich z Lublina, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zorganizowanie spotkania formacyjnego Kół KSKP w Słupsku.

Rozpatrzono prośbę Konsulatu Generalnego RP w Brześciu o pomoc dla środowisk polonijnych obwodu brzeskiego. Przyznano pieniądze na zakup: kserokopiarki i radiomagnetofonu dla oddziału Związku Polaków w Pińsku, odtwarzacza CD dla zespołu "Karolinka" w Brześciu, organów elektrycznych oraz radiomagnetofonu dla dwóch różnych parafii w Brześciu, komputera z drukarką dla parafii w Iszkołdzi, telewizora dla parafii w Czernawczycach.

Na wniosek Grodzieńskiego Okręgu Konsularnego przyznano pomoc na zakup: zestawu kaset z lekturami i bajkami, kaset audio z nagraniami piosenek polskich, map Polski, encyklopedii dla Domu Polskiego w Lidzie, radiomagnetofonu, zestawu kaset i encyklopedii dla Domu Polskiego w Szczyczynie, Raduniu, Smorgoniach i Słonimie, zestawu kaset i radiomagnetofonu dla oddziału ZPB w Ostrowcu; kaset, encyklopedii i radiomagnetofonu dla oddziału ZPB w Kiemieliszkach, Oszmianie, Nowogródku i Porozowie; kaset i radiomagnetofonu dla oddziału ZPB w Werenowie, Iwiu, Mostach, Koreliczkach, Swisłoczy, Brzostocy i Porzeczu; zestawu kaset i encyklopedii dla Domu Polskiego w Grodnie; zestawu - tablicy szkolnej i oprogramowania bibliotecznego dla Polskiej Macierzy Szkolnej; telewizora dla oddziału Macierzy w Grodnie; radiomagnetofonów dla oddziałów ZPB w Kopciówce, Sopoćkiniach, Porzeczu, Łojkach, Putryszkach, Odelsku, Indurze, Łunnej, Gudogaju, Ryteniu.

Z mińskiego okręgu konsularnego przyznano pomoc na zakup: radiomagnetofonu dla oddziału ZPB w Postawach, Siwicy, Głębokiem, Wilejce, Połocku, Witebsku, Postawach, Biełyniczach, Miorach i dla zespołu piosenki polskiej "Tęcza" w Mińsku; tablic szkolnych i sprzętu sportowego dla polskich klas Szkoły Średniej w Mińsku, materiału na uszycie strojów dla Zespołu "Głęboczanka", radiomagnetofonu i sprzętu sportowego dla oddziału ZPB w Iwieńcu, wyposażenia (krzeseł) dla oddziału ZPB w Nieświeżu, oraz telewizora i anteny satelitarnej dla parafii w Nieświeżu.

Z lwowskiego okręgu konsularnego przyznano pomoc na zakup: telewizora, anteny satelitarnej, kompletu kaset wideo z klasyką polską, podręczników do nauki języka polskiego dla Caritas Wołyńskiej w Łucku, kserokopiarki dla parafii katedralnej we Lwowie; komputera z drukarką dla parafii w Kamieńcu Podolskim; monitora Samsung z drukarką dla redakcji "Głosu Podola" w Jarmolincach; telewizora, magnetowidu, tablicy szkolnej, map, słowników i encyklopedii dla szkoły w Jarmolincach; tablic szkolnych, map, słowników i encyklopedii dla szkół w Szarówce, Sołobkowcach, Starym Skałacie, Iwano-Frankowsku, Dobromilu, Stryju, Żydaczowie i w Sąsiadowicach; słowników i encyklopedii dla szkoły w Dunajowcach, Tarnopolu i oddziału TKPZL w Samborze; wyposażenia dwóch sal do nauki w parafii w Samborze, kserokopiarki, słowników i encyklopedii w parafii w Łanowicach,; magnetowidu, komputera z drukarką, kserokopiarki dla Polskiej Szkoły Średniej nr 10 we Lwowie, materiału na stroje dla zespołów przy oddziale TKPZL w Sądowej Wiszni, wyposażenia dwóch sal katechetycznych parafii w Zdołbunowie.

Z kijowskiego okręgu konsularnego przyznano pomoc na zakup drukarki dla parafii w Mikołajewie.

Z charkowskiego okręgu konsularnego przyznano pomoc na zakup: faxu, zestawu kaset i albumów o Polsce dla organizacji polonijnych w Charkowie, Doniecku i Zaporożu.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzyło wniosek Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasja i przyznało pomoc na zakup radiomagnetofonu dla Szkoły Polskiej i Centrum Polskiego w Abakanie oraz radiomagnetofonu i magnetowidu dla szkółek polonijnych w Minusisku i Szuszeńskim.

Rozpatrzono wniosek Stowarzyszenia Polskiej Kultury "Nadzieja" w Ułan Ude, przyznając pomoc na remont i wyposażenie Domu Polskiego.

Na wniosek parafii w Czkałowie prezydium przyznało pomoc w zakupie albumów, encyklopedii, słowników, polskiej literatury pięknej, zestawów kaset wideo, komputera z drukarką i skanerem i kompletu multimedialnych encyklopedii na CD.

Przyznano pomoc na zakup wyposażenia klasowego i anteny satelitarnej dla Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze; wideo, telewizora, wzmacniacza dla Polskiej Szkoły w Daugavpils, kserokopiarki i rzutnika dla Szkoły Polskiej w Krasławiu, materiałów na remont harcówki i 2 klas dla Polskiej Szkoły Podstawowej w Rydze, wideo, telewizora i radiomagnetofonu dla Szkoły Polskiej w Rezekne; faxu i umeblowania klasy dla Polskiej Szkoły Podstawowej w Jekabpils, tablic szkolnych dla Polskiej Szkoły Podstawowej w Jełgawie; map dla klas polskich w szkołach rosyjskich; komputera i kserokopiarki dla Domu Polskiego w Daugavpils; faxu i kostiumów sportowych dla zespołu sportowego "Novus"; kserokopiarki i faxu dla ZG ZPŁ w Rydze.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu ustalono, że w konferencji międzyparlamentarnej "Podwójne wyzwanie globalizacji okresu przejściowego: rola obywatelska we wzmacnianiu spójności społecznej w Europie Środkowowschodniej", która odbędzie się w Genewie w dniach 23-24 czerwca br., prawdopodobnie weźmie udział wicemarszałek Andrzej Chronowski. Postanowiono również, że w konferencji przewodniczących parlamentów, która ma się odbyć w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w dniach 30 sierpnia -1 września br., udział weźmie wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

Na zakończenie posiedzenia marszałek Alicja Grześkowiak przypomniała o uroczystościach, które odbędą w Warszawie i Poznaniu 9 i 10 czerwca br. w związku ze sprowadzeniem prochów premiera Stanisława Mikołajczyka.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu