Spis posiedzeń Prezydium Senatu


20 października 1999 r. odbyło się 67. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium przedyskutowało wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" dotyczący możliwości przyznania dodatkowych środków na wsparcie finansowe uroczystości z okazji 10-lecia "Głosu znad Niemna" i "Naszej Gazety". Uznano, że w związku z potrzebą realizacji wielu stale napływających wniosków organizacji polonijnych o pomoc w zakupie niezbędnego sprzętu audiowizualnego lub innego wyposażenia dla polskich placówek ograniczone możliwości nie pozwalają na finansowanie uroczystości jubileuszowych. Stwierdzono, że w ramach uznania dotychczasowej działalności obu redakcji można rozważyć zakup sprzętu potrzebnego im w pracy.

Zaakceptowano wniosek złożony przez ks. Krzysztofa Kuryłowicza z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Czkałowie (Kazachstan) o pomoc w sfinansowaniu systemu wodno-kanalizacyjnego i grzewczego w budowanym tam Domu Polskim. Na ten cel przyznano 100 000 zł. Prezydium odrzuciło natomiast wniosek Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu o dotację na wydanie "Słownika biograficznego ludzi polskiego słowa w Niemczech" Marii Kalczyńskiej.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Zarządu Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i przyznało 20 tys. zł. dotacji na pokrycie kosztów pobytu rodaków z Ukrainy na imprezie "Dni Lwowa".

Prezydium odrzuciło prośbę Sekcji Turystyki Integracyjnej Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej o dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci.

Prezydium omówiło sprawę dotyczącą Regionalnego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, reprezentowanego przez senatora Grzegorza Lipowskiego. Po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez wicemarszałka Tadeusza Rzemykowskiego stwierdzono, iż sprawa ta powinna zostać załatwiona w najbliższym czasie.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu