Spis posiedzeń Prezydium Senatu


22 grudnia 1998 r. odbyło się 46. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wstępnie rozpatrzyło sprawę odwołania senatora Ryszarda Gibuły od orzeczenia Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Zapoznano się z opinią prawną w sprawie obrazy uczuć religijnych przez senatora przedstawioną przez prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza - kierownika Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Sprawą rozpatrzenia odwołania prezydium zajmie się na najbliższym swym posiedzeniu, w styczniu nowego roku, zaprosiwszy na posiedzenie strony: senatora R. Gibułę oraz przedstawiciela komisji.

Prezydium wyraziło zgodę na zwiększenia planowanych na 1998 rok środków inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł, o co wystąpił prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzej Stelmachowski. Rozszerzenie obejmuje zadania: sfinansowanie remontu w Szkole Polskiej w Wilnie oraz w Szkole Polskiej w Jekabpilsie na Łotwie, prace kosztorysowe szkoły w Czechach oraz sfinansowanie wyposażenia "Domu Polskiego" w Bielcach w Mołdawii.

Uzyskał aprobatę wniosek Fundacji "Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie" im. T. Goniewicza o wsparcie w zakresie uregulowania kosztów produkcji Kalendarza Kresowego na rok 1999 - wyrównanie różnicy w wys. 23 747 zł.

Na wniosek Fundacji "O uśmiech dziecka" przyznano dofinansowanie na pomoc charytatywną dla dzieci z polskiej Szkoły Specjalnej w Podbrodziu na Litwie w wys. 3000 zł.

Prezydium przyznało Polskiej Akcji Humanitarnej dofinansowanie w wys. 5700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu (autokar) oraz wyżywienia uczestników Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu.

Prezydium upoważniło szefa Kancelarii do zakupu lub zlecenia jednostkom niepaństwowym dokonywania zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Polonii i Polaków na Wschodzie, stosownie do otrzymywanych wniosków.

Prezydium wyraziło zgodę na odnowienie mandatu członkom i zastępcom członków do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Są to senatorowie: Ryszard Gibuła (SLD), Leon Kieres (niezal.), Edmund Wittbrodt (AWS), oraz senatorowie: Krzysztof Kozłowski (UW), Jerzy Smorawiński (niezal.), Maciej Świątkowski (AWS).

Powracając do czekającej jeszcze na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy niepołączalności mandatu senatora z członkostwem w zarządzie miasta na prawach powiatu, prezydium podjęło uchwałę, że prześle opinie profesorów - znawców spraw związanych z niepołączalnością - do senatorów (którzy w świetle tych opinii powinni albo zrzec się mandatu, albo zrezygnować z członkostwa w starostwie), z prośbą o zajęcie stanowiska.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu