Spis posiedzeń Prezydium Senatu


4 listopada 1998 r. odbyło się 42. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium jednomyślnie odrzuciło powtórny wniosek Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego o refundację kosztów przejazdu 70-osobowego parafialnego zespołu artystycznego i orkiestry z Gorzkowa, którzy w ramach uświetnienia obchodów XX-lecia pontyfikatu Jana Pawła II i 80. rocznicy odzyskania niepodległości udali się do Szwajcarii na zaproszenie Polskiej Misji Katolickiej z Zurychu.

W związku z zaproszeniem Parlamentu Ukrainy oraz Uniwersytetu w Indianie do wzięcia udziału w seminarium nt. "Status prawny parlamentarzysty i jego praca w parlamencie" postanowiono skierować ww. zaproszenie do przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich - senatora Ireneusza Zarzyckiego.

Prezydium pozytywnie zaopiniowało prośbę senatora Jerzego Pieniążka o anulowanie jego prośby o wyrażenie zgody na pracę w trzeciej komisji senackiej. Powyższy wniosek zostanie przekazany do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o anulowanie przygotowanej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Przedyskutowano sprawę kolejności i czasu przemówień senatorów w czasie obrad plenarnych. Ustalono, że w świetle Regulaminu Senatu nie jest możliwe dowolne ustalanie, na wniosek senatorów, kolejności przemówień - np. po wszystkich mówcach. Każdy senator zabiera głos według kolejności swojego zgłoszenia do prowadzącego listę mówców sekretarza Senatu. Powrócono do omawianej już sprawy ewentualnego zastosowania przycisku (pozostającego w gestii marszałka prowadzącego obrady), sygnalizującego koniec limitu czasu przemówienia.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu