Spis posiedzeń Prezydium Senatu


6 października 1998 r. odbyło się 40. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

Prezydium przedyskutowało sprawę stosowania Regulaminu Senatu, w tym wystąpień rządowych w czasie posiedzenia Senatu. Prezydium zgodziło się, aby członkowie Rady Ministrów zabierali głos zaraz po sprawozdaniach komisji. Stwierdzono, że zgodnie z regulaminem po wyczerpaniu listy mówców należy zamknąć dyskusję.

21. posiedzenie Senatu planowane jest na 29 i 30 października br. Następne posiedzenie Senatu przewiduje się na 4, 5 i 6 listopada br.

Prezydium wyraziło zgodę na wyjazd do Republiki Czeskiej przedstawicieli senackiej Komisji Ustawodawczej 19-21 października br.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu