Spis posiedzeń Prezydium Senatu


15 września 1998 r. odbyło się 38. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Związku Sybiraków i przyznało kwotę 19.644 zł z przeznaczeniem na przejazd i koszty pobytu ośmiu Polaków ze Wschodu. Przybędą oni na Zjazd Sybiraków, gromadzący przedstawicieli ośrodków Polonijno-sybirackich z całego świata; zjazd odbędzie się w dniach 17-18 października br. w Jeleniej Górze.

Wyrażono zgodę na zlecenie Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" obsługi zadania dotyczącego części kosztów w wysokości 10.000 zł na wynajęcie 3 sal koncertowych w związku z obchodami 80. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, organizowanymi przez "Zjednoczenie Polskie" w Helsinkach w dniach 4-11 listopada. W planowanych uroczystościach ma wziąć udział wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski.

Powrócono do spotkania przewodniczących parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, planowanym w Wilnie w dniach 9-11 listopada br. W spotkaniach Senat RP reprezentować będzie wicemarszałek Donald Tusk. W związku z rocznicą odzyskania niepodległości przez RP wicemarszałek 11 listopada złoży wieniec na wileńskim cmentarzu na Rossie.

Marszałek Senatu przypomniała o uroczystym wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu 11 listopada w związku z 80. rocznicą odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Prezydium zgodziło się z koniecznością zakupu nowych samochodów oraz zmiany wystroju gabinetu Marszałka Senatu.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu