Spis posiedzeń Prezydium Senatu


29 lipca 1998 r. odbyło się 35. posiedzenie Senatu.

Prezydium, na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu Senatu, postanowiło skierować do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich sprawę senatora Ryszarda Gibuły celem rozpatrzenia.

W związku ze złożeniem przez senatora Krzysztofa Majkę pisma dotyczącego odwołania do Senatu w sprawie nałożonych na niego sankcji z tytułu niezłożenia w terminie oświadczenia, ponownie została przedyskutowana sprawa dotycząca opóźnień w składaniu przez senatorów oświadczeń o stanie majątkowym. Stwierdzono, iż należałoby zwrócić się do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich o opinię - czy jest w tym wypadku możliwe złożenie odwołania do Senatu, skoro regulamin jest aktem podustawowym, a nałożenie kary jest ustawowo obligatoryjne. Ewentualne zwrócenie się do komisji jest uzależnione od rozmowy z senatorami, jaką ma przeprowadzić wicemarszałek Andrzej Chronowski.

Odrzucono wniosek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Oddział Kraków, o sfinansowanie badań nad dziedzictwem architektonicznym polskiej emigracji w Brazylii w stanie Parana.

Rozpatrzono wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Przyznano 10 000 zł na wydawanie czasopisma "Rozmaitości Wileńskie" oraz wymienionych we wniosku książek.

Rozpatrzono pismo Marszałka Sejmu w sprawie przedstawienia kandydatur 2 senatorów do Rady Ochrony Pracy na nową kadencję. Prezydium wyłoniło kandydatów na nową kadencję, senatorów Genowefę Ferenc oraz Stefana Konarskiego.

Prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senatora Dariusza Kłeczka w Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Wniosek senatora zostanie przekazany do rozpatrzenia do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu