Spis posiedzeń Prezydium Senatu


6 maja 1998 r. odbyło się 26. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium nie zaakceptowało wniosku Oficyny Wydawniczej AMOS o dofinansowanie miesięcznika "Płomyczek". Również odrzucony został wniosek o dotację na wydawanie czasopisma "Perspektywy Polsko-Niemieckie" (dawniej "Gazeta Emigracyjna") wydawanego przez środowisko polonijne w Monachium.

Omówiony został wniosek o dofinansowanie wydawania "Ilustrowanego Słownika Biograficznego Polonii Świata". Zgodzono się, że słownik, jako liczące się kompendium wiedzy o światowej Polonii, jest wydawnictwem potrzebnym i oczekiwanym. Decyzją prezydium przyznano dofinansowanie na cele redakcyjne w wysokości 40.000 zł.

Powrócono do sprawy "Kuriera Wileńskiego". Senator Janina Sagatowska, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, w sprawozdaniu ze swego pobytu na Litwie i Białorusi, przekazała kilka uwag dotyczących tego czasopisma. Stwierdziła, że kolejne dotacje nie uzdrawiają finansów, nadal nie wiadomo, jak wysokie są realne długi Kuriera, konieczne jest "uzdrowienie" całokształtu zaistniałej sytuacji. Prezydium uznało, że sprawa "Kuriera Wileńskiego" pozostaje zawieszona do czasu wyjaśnienia.

Prośba wicewojewody gdańskiego Krzysztofa Pusza o rozpatrzenie możliwości dofinansowania VI Sympozjum Polonii Kaszubsko-Pomorskiej, organizowanej w Strabieniewie w dniach 2-10 sierpnia br. została decyzją prezydium odłożona do czasu uzupełnienia prośby złożeniem formalnego wniosku o dotację.

Powrócono do wniosku Lubelskiego Klubu Polonijnego o dotację z Kancelarii Senatu na wydawanie dwumiesięcznika "Forum Polonijne". Po zapoznaniu się z opinią Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, wniosek został odrzucony.

Omówiono pozostałe uwagi przedstawione przez senator J. Sagatowską, stwierdzając, że są one w zasadzie jednocześnie postulatami dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", jak punkty 1 i 2 w sprawie kupienia i odremontowania budynków w Odelsku i Bieniakowie z przeznaczeniem na siedziby dla miejscowych stowarzyszeń polonijnych. Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła uwagę na (bardzo często wyrażaną przez miejscową Polonię) potrzebę kupowania i remontowania na miejscowe potrzeby małych budynków, często w niewielkich miejscowościach, nie tylko budowania centrów polonijnych w dużych miastach. Marszałek stwierdziła, że sprawa ta będzie przedmiotem rozmów ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

Prezydium wysłuchało informacji, przygotowanej przez Biuro Kontaktów Międzynarodowych, o kolejnej konferencji EUREKA w Portugalii w dniach 1-3 czerwca br. W poprzednich latach nie we wszystkich konferencjach senatorowie brali udział, uczestniczyli zaś przeważnie senatorowie - profesorowie nauk ścisłych. Stwierdzono, że konferencja ma bardziej znaczenie naukowo-biznesowe niż parlamentarne. Postanowiono nie wyrażać zgody na wyjazd senatorów na konferencję EUREKA.

Prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senatora Stanisława Jarosza w trzeciej komisji senackiej. Wniosek senatora zostanie przekazany do rozpatrzenia do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.


Spis posiedzeń Prezydium Senatu