Spis posiedzeń Prezydium Senatu


18 marca 1998 r. odbyło się 20. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

W odniesieniu do 8. posiedzenia Senatu, które ma być wznowione19 marca o godz. 9.00, marszałek Alicja Grześkowiak poinformowała, że wobec niezakończenia przez połączone komisje (Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Ustawodawczej) prac nad projektem uchwały w sprawie zadań stojących przed Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej i nieprzygotowaniem dotychczas sprawozdania w tej sprawie - może zostać złożony wniosek o odroczenie przedłożenia przez połączone komisje sprawozdania o projekcie uchwały Senatu.

Przyjęto wstępnie termin i porządek 10. posiedzenia Senatu z zaznaczeniem, że nie jest pewna realizacja ostatniego punktu: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zadań stojących przed Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. Pierwsze cztery punkty porządku zostaną zrealizowane pod warunkiem uchwalenia ustaw przez Sejm na 14. Posiedzeniu, w dniach 18, 19 i 20 marca br.

Prezydium zaakceptowało wniosek programowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", złożony wraz z załącznikami po wprowadzeniu poprawek postulowanych przez Kancelarię Senatu.

Marszałek A. Grześkowiak poinformowała o wspólnym posiedzeniu prezydiów Sejmu i Senatu z zaproszonymi: premierem Jerzym Buzkiem, wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem, wicepremierem Januszem Tomaszewskim, ministrem Wiesławem Walendziakiem, 18 marca br. o godz. 19.00

Marszałek A. Grześkowiak zwróciła uwagę na błędy w świeżo wydanym przez Biuro Informacyjne Kancelarii Senatu informatorze "Senat Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencja".


Spis posiedzeń Prezydium Senatu